Thông báo 29/12/2013

MẪU BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH CUỐI HỌC KỲ 1 VÀ LỊCH CÁC HỘI THI

NĂM HỌC 2013-2014

Phụ lục : Tổng hợp thời gian tham gia các Hội thi

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

 

Cấp thành phố

 

 

1

Giáo viên giỏi. 

 

 

 

Dự thi tiết 2 và bài viết.

Tháng 02/2014

SKKN thông báo sau

2

Hội thi “Vở sạch chữ đẹp” cấp TP.

 

 

 

Nộp vở học sinh

07/01/2014

Cô Oanh nhận

 

Chấm vở học sinh

08/01/2014

Theo QĐ

 

Học sinh thi viết

18/01/2014

 

3

Học sinh năng khiếu lớp 5 cấp TP.

 

 

 

Nộp danh sách học sinh dự thi

09/01/2014

 

 

Nộp học bạ. Phiếu báo kết quả học tập

13/01/2014

Cô Tình nhận

 

HS tập trung dự thi vào lúc 6 giờ 30

25/01/2014

 

4

Hội thi “Vui học Tiếng Việt - Toán” cấp TP.

 

 

 

Nộp danh sách học sinh dự thi

24/01/2014

 

 

HS tập trung dự thi vào lúc 6 giờ 30

08/02/2014

Mùng 9 âm lịch

5

Học sinh năng khiếu lớp 4 cấp TP.

 

 

 

Nộp danh sách học sinh dự thi

03/03/2014

 

 

Nộp học bạ. Phiếu báo kết quả học tập

07/03/2014

Cô Tình nhận

 

HS tập trung dự thi vào lúc 6 giờ 30

15/03/2014

 

6

Giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số.

Tháng 4/2014

 

 

Nộp danh sách học sinh dự thi

01/04/2014

 

7

Thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet.

11/01/2014

 

8

Thi giải Toán trên Internet.

20-25/3/2014

 

9

Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi.

Tháng 4/2014

 

 

Cấp tỉnh

 

 

1

Hội thi “Vở sạch chữ đẹp” cấp Tỉnh.

15/02/2014

Nộp DS 10/02/2014

2

Hội thi “Vui học Tiếng Viet - Toán” cấp Tỉnh.

22/3/2014

Nộp DS 15/3/2014

3

Thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet.

22/3/2014

 

4

Thi giải Toán trên Internet.

4/4/2014

 

5

Học sinh năng khiếu lớp 5 cấp Tỉnh.

 

 

 

 

Demo